هدف جستجوگر خبر24 جمع آوری آخرین اخبار از وب سایت های متنوع خبری و ارائه آن به بازدیدکنندگان به صورت یکجا و فارغ از هرگونه جهت گیری معمول سیاسی به منظور آسان سازی دسترسی آنها به اخبار و همچنین صرفه جویی در وقت آنها است. کاربران قادر خواهند بود به آخرین دیدگاه های جناح های مختلف سیاسی، آخرین رویدادهای بین المللی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و ... دسترسی داشته و از آنچه در پیرامون آنها اتفاق می افتد مطلع باشند. جستجوگر خبر24 همچنین این امکان را به سایت های خبری نوپا می دهد تا اخبار آنها در کنار سایت های خبری قدیمی تر دیده شده و فرآیند رشد را سریع تر طی کنند.