خبر24 شما را با میلیونها بازدید روزانه خود معرفی می کند.

هزینه بنر در قسمت A   یک ماهه پانصد هزار تومان

هزینه بنر در ردیف  B  یک ماهه سیصد هزار تومان

هزینه ریپورتاژ آگهی برای هر خبر با ده لینک به مدت مادام العمر پنجاه هزار تومان

با ما مکاتبه کنید یا فایل تبلیغ و فیش واریزی را به ایمیل زیر ارسال کنید. amirnematimail@gmail.com