میشل عون بعد از چهار دور رأی گیری، به عنوان رئیس جمهور جدید لبنان انتخاب شد ویدیو


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما