آشتیانی به شکست ایران راضی است ما او را صهیونیست می دانیم/جالب است روحانی یکی از زندانیان فتنه را به عنوان وزیر پیشنهاد داده


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما