دولت بانک ها را به زمینی برای بازی مفسدان اقتصادی تبدیل کرده است/نارضایتی مردم از بی اعتنایی دولت به هشدار مراجع


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما