داعش غیرنظامیان را در مدارس و مراکز دولتی به گروگان گرفته است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما