ساخت زبان مصنوعی توسط دانشمندان کره ای


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما