یک بالگرد روسی در سوریه هدف قرار گرفت


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما