اشتهای سیری ناپذیر تکفیری‌ها برای کشتار/استفاده از «گازهای سمی» در حمله به غرب«حلب»


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما