مرگ یکی از رهبران القاعده در افغانستان


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما