انتقاد معاون رئیس جمهور از وزیر ترکیه ای


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما