توسعه گردشگری، احیای روستاها و تقویت صنایع دستی از فرصت‌های مهم اشتغال آفرینی است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما