گوندوگان: سیتی از بایرن خیلی بزرگ تر است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما