ترامپ می‌تواند دستورات اوباما را باطل کند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما