ترامپ از لفاظی‌های خود عقب نشینی خواهد کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما