تل آویو به دنبال همکاری با مشاور ارشد ترامپ است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما