توافق احزاب چپ آلمان برای ائتلاف در اداره ایالت برلین


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما