فیلم/ اظهارات «برنی سندرز» و شهروندان آمریکایی علیه ترامپ در تظاهرات واشنگتن


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما