بیش از 25 هزار کودک در هرمزگان سنجش بینایی شدند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما