احتمال توافق اعضای اوپک در نشست نوامبر زیاد است/ قدردانی دبیرکل از همراهی ایران


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما