دمیستورا:خودمختاری شرق حلب را پیشنهاد نمی‌کنم


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما