دربازدیدهایی که داشتم دو پایگاه بسیج را در نوآوری شبیه به هم ندیدم/ برخی طرح های مهم بسیج، از پایگاه ها الهام گرفته شده است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما