بالگرد شرکت ملی حفاری نفت ایران در دریای خزر سقوط کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما