کوتاهی مردم و همراه نشدن آنها با امام حسن (ع) موجب صلح با معاویه شد/ امام حسن (ع) با پذیرش صلح مانع نابودی اساس اسلام شدند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما