فراکسیون بدر پارلمان عراق خواستار اخراج سفیر سعودی شد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما