آرامش منطقه و جامعه جهانی تنها از طریق گفت‌وگو قابل پیگیری است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما