آمریکا دو شهروند و یک موسسه یمنی را به ظن ارتباط با القاعده تحریم کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما