50 درصد از بیمارستان های استان اصفهان موقوفه است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما