از «توافق تاریخی اوپک ناکافی برای از بین بردن نفت مازاد» تا «نظام ارزی کشور همچنان رانت زاست»


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما