جهانگیری: باید تلاش کنیم وضعیت مردم به وضعیت سال ۹۰ برگردد/ قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی برای سال ۲۰۰۸ است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما