نرخ تامین مالی ۲۰ درصد است/ آمریکا و اروپا باید وظیفه خود در رفع تحریمها را انجام دهند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما