برجام تنها پیروزی آمریکا در 15 سال اخیر/ فقط مانده بود پای بعثت پیامبر به برجام باز شود


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما