لاوروف از کری خواست که برای خروج گروه های مسلح از حلب کمک کند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما