آمریکایی‌ها از پیروزی در سوریه مأیوس شده‌اند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما