وقتی پرسپولیس قهرمان نیم فصل شده است نمی‌شود انتقاد کرد/ به خرید بازیکنان اوکراینی اشکال وارد است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما