عملکرد دولت یازدهم در رابطه با کشورهای اوراسیا عملگرایانه بوده است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما