سخنگوی شورای نگهبان: FATF سال 94 به تأیید شورای نگهبان رسیده است/ تشخیص غیرقانونی بودن FATF با شورای عالی امنیت ملی است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما