برجام منافع زیادی برای آمریکا دارد/ مخالفت ترامپ ناشی از جهل است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما