در 7 ماه منتهی به مهر ماه سال جاری بیش از 560 تن ، تور ماهیگیری وارد کشور شده است/تایلند با صادرات 387 تن در رتبه اول و کره جنوبی با صادرات 68 تن و 805 کیلوگرم به کشور در رده دوم قرار دارد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما