بصیرت از فتنه رمز گشایی می کند/شناخت فتنه و تبیین آن برای مردم ایجاد تفرقه نیست


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما