فلاحیان با اشاره به فایل صوتی آیت‌الله منتظری: امام گفت منتظر تاریخ نباشید و حکم الهی را اجرا کنید


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما