حمله تروریستی در استانبول؛سال نو برای ترکیه خونین آغاز شد (فیلم)


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما