زمین لرزه نردین میامی به ۸۹۰ واحد مسکونی خسارات وارد کرد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما