درخواست عباس برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین در ۲۰۱۷


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما