تیراندازی در مسجدی در استانبول؛ دو نفر مجروح شدند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما