انتخابات در سلامت کامل و قانونی برگزار می‌شود/ هیچ‌ گروهی حق ندارد با رفتار و سخن بی‌خردانه‌ خللی در امنیت کشور ایجاد کند


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما