اطلاعیه سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما