رفتن عالیشاه و نوراللهی به تراکتور غیرمنطقی بود؛/ برانکو: سفیدی موهایم به‌خاطر طارمی است


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما