کوالکام قصد دارد داده های جمع آوری شده توسط حسگر های خودرو ها را مورد بهره برداری قرار دهد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما