اظهارات ترامپ نمی‌تواند مبنای رفتار او در دوران مسئولیت باشد


تلگرامفیس بوکتوئیترگوگل پلاسلینکدینکلوبفیس نما